EL NOSTRE PRODUCTE

Gesclic és un portal telemàtic que facilita informació, formularis i tràmits on-line amb les administracions públiques central, autonòmica i local d’Espanya, que disposin d’aquests serveis.

Gesclic pretén descobrir al ciutadà, serveis desconeguts i facilitar la localització i realització immediata de tràmits amb les administracions que disposen de serveis on-line, sense desplaçaments ni cues. Obert 24/365 des de qualsevol lloc del món i amb un estalvi econòmic considerable.

Si es disposa de DNI electrònic o Certificat Digital es pot accedir a una infinitat d’operacions, que d’una altra manera s’haurien de fer presencialment. Si no es disposa d’aquestes eines, Gesclic facilita la informació dels passos a seguir per aconseguir-les; algunes són gratuïtes i faciliten molt el dia a dia. Per més informació cliqui AQUÍ.

Quan l’administració no disposa del tràmit on-line, Gesclic facilita la localització del formulari corresponent per que el pugui emplenar sense que hagi de invertir temps innecessari per aconseguir trobar-lo i li diu la forma i el lloc de la seva presentació.

Pantalla-para-web-1Pantalla-para-web-2

Tot això s’aconsegueix amb un potent motor de recerca vertical o temàtic, que permet analitzar la informació amb una major profunditat, disposar de resultats més actualitzats i oferir a l’usuari eines de recerca avançades de gran exactitud. Es tracta d’una base de dades de direccions web seleccionades per la seva utilitat, és a dir, un equip de persones que analitza enllaç per enllaç i els classifiquen segons el servei que faciliten, categoria o tema concret. Aquesta selecció i classificació prèvia permet obtenir uns resultats de recerca molt precisos i acotats per cada usuari individualment segons el seu perfil. Facilita, per tant, la selecció dels serveis que ofereixen les administracions, estalvia temps i delimita els resultats de recerca. Aquest últim aspecte destaca davant de buscadors generalistes que ofereixen una quantitat de resultats excessivament elevats que dificulten la seva localització exacta.

També incorpora un buscador jeràrquic (gradació de valors) que recorre tota la base de dades recopilant la informació que pot oferir la resposta més adequada a la pregunta formulada per l’usuari. El sistema suggereix enllaços en funció de les paraules que l’usuari va escrivint.